Положение о порядке предоставления субсидии юридическим лицам ИП » Положение о порядке предоставления субсидии юридическим лицам ИП

polozhenie-o-poryadke-predostavleniya-subsidii-yuridicheskim-licam-ip-napravlennogo-na-sozdanie-uslovij-dlya-sovmeshhenie-nezanyatymi