Информация по проверке исполнения работодателями ст. 25 Закона РФ о занятости населения от 19.04.2016 г. ФГУП «Бурятавтодор» » Информация по проверке исполнения работодателями ст. 25 Закона РФ о занятости населения от 19.04.2016 г. ФГУП «Бурятавтодор»

informaciya-po-proverke-ispolneniya-rabotodatelyami-st-25-zakona-rf-o-zanyatosti-naseleniya-ot-19-04-2016-g-fgup-buryatavtodor