Информация по проверке исполнения работодателями ст. 25 Закона РФ о занятости населения от 12.04.2016 г » Информация по проверке исполнения работодателями ст. 25 Закона РФ о занятости населения от 12.04.2016 г

informaciya-po-proverke-ispolneniya-rabotodatelyami-st-25-zakona-rf-o-zanyatosti-naseleniya-ot-12-04-2016-g